Leiding en kookstaf bedankt

Beste mensen,

Als afsluiting van het seizoen 2014-2015 zijn de welpen, land- en luchtscouts van de Van Weerden Poelmangroep op kamp geweest. Op facebook is daarvan door de leiding uitgebreid verslag gedaan. Daardoor konden de thuisblijvers een goede indruk krijgen van de dagelijkse gang van zaken op de diverse kampterreinen.

Inmiddels zijn alle groepen weer terug van een geslaagd kamp. De meeste tijd was het weer op de kampterreinen geweldig. Dat heeft het succes van de kampen zeker positief beïnvloed. Helaas had het staartje van de scouts kampen wat last van nattigheid van boven. Maar gelukkig konden de meeste tenten op tijd droog worden ingepakt.

Naast het goede weer was voor het succes van de kampen de inzet van de leiding en de kookstaf van onschatbare waarde. Namens alle leden en het bestuur wil ik de leiding en de kookstaf, die dit jaar weer met veel enthousiasme de kampen hebben vormgegeven, heel erg bedanken voor hun tijd en inzet waardoor de kampen weer een groot succes zijn geworden.

We kunnen dit seizoen met een goed gevoel afsluiten. Rest me iedereen een fijne vakantie te wensen. De leiding hoopt jullie allemaal op de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Hans Lemmers Voorzitter