Elke 6 weken vergadert het TLO (Teamleidersoverleg) en minstens 2 keer per jaar vind de ALV (algemene ledenvergadering) plaats. Het teamleidersoverleg en de algemene ledenvergadering bestaan uit alle leiding, bestuur en andere vrijwilligers van de Scouting. Het teamleidersoverleg vergadert over de jaarplanning, activiteiten en andere organisatorische punten op speltak-niveau. De Algemene ledenvergadering vergadert over het beleid van de scouting, verbouwing- en/of renovatieplannen, belangrijke beslissingen en de financiën. het plan is om binnenkort ook enkele ouders aan de ALV toe te voegen. Deze ouders behartigen de belangen van de jeugdleden en ouders die niet bij de ALV aanwezig mogen zijn. In de afgelopen jaren hebben de oudervertegenwoordigers die ook lid zijn van het bestuur invloed gehad op een aantal belangrijke beslissingen binnen de groep. De gewenste situatie is om van iedere speltak een ouder vertegenwoordigd te krijgen in de ALV.
 
De oudervertegenwoordigers bestaan op dit moment uit:
  • Vacant (Welpen)
  • Vacant (Scouts)
  • Vacant (Explorers en Astronauten)
Heeft u een idee, probleem of iets anders dat besproken moet worden in het teamleidersoverleg of de algemene ledenvergadering? Dan zijn de oudervertegenwoordigers de persoon die u moet hebben. Wilt u zich aanmelden als oudervertegenwoordiger van een speltak? Stuur dan even een mailtje naar de secretaris